Peis / Pipe

  • Innsetting og bytte av ildsted
  • Montering av ovner og peiser
  • Montering av stålpiper